Lokaal

Beste jeugdvereniging

Sinds dit jaar verhuren we ons lokaal niet meer tijdens het schooljaar, enkel tijdens de kerst- en zomervakantie is het lokaal nog te huren via CJT.

Het verhuur in de kerst- en zomervakantie gebeurt via het Kampas. Om te reserveren kan u een kijkje nemen op https://www.kampas.be/nl/domein/scoutsheem-brakel (of Kampas Scouts Brakel googelen als de link niet werkt).
De kostprijs voor het lokaal bedraagt 160 euro per weekend of 80 euro per nacht. Dit bedrag is voor 96% bestemd tot de huur van de onroerende goederen, en voor 4% voor de huur van de roerende goederen. Wij vragen ook een waarborg, deze bedraagt 300 euro voor een weekend of 50 euro per nacht voor langere verblijven (met een minimum van 300 euro). De waarborg wordt na het verhuur, verminderd met het verbruik (ongeveer 35 euro per nacht in de winter en 25 euro per nacht in de zomer) en eventuele schade, teruggestort.

Een eventuele bezichting van ons lokaal kan op zondag net voor of achter de activiteiten van die dag. Gelieve dit wel eerst te bevestigen met de groepsleiding via groepsleiding@scoutsbrakel.be!

Het huisreglement en contract vindt u hieronder

Foto's