Fiscaal attest

Fiscale aftrekbaarheid voor kampen en weekends kinderen tot 14 jaar

De Vlaamse Regering keurde een besluit goed dat jeugdwerk-initiatieven voor kinderen tot 14 jaar (niet 12 jaar zoals in het verleden!) fiscaal aftrekbaar maakt. Dit betekent dat ouders de kosten voor ‘deelname aan jeugdwerkactiviteiten’ op hun belastingsbrief van het volgende jaar kunnen inbrengen. De nodige formulieren hiervoor werden ons recent door het gemeentebestuur bezorgd.

Het overgangsweekend, paaskamp én zomerkamp komen hiervoor in aanmerking.

Ouders die zo een attest willen kunnen dit aanvragen bij onze secretaris Pol Vandenhaute per mail (pol.vandenhaute@telenet.be of pol@scoutsbrakel.be) of per schrijven naar Pol Vandenhaute, Nieuwpoort 26 9660.Everbeek.

Graag uw aanvraag zo compleet mogelijk:

Naam, voornaam, geboortedatum en rijksregisternummer van kind(eren), wanneer een kind 14 jaar wordt tijdens het kamp, worden de dagen voor de verjaardag in rekening gebracht. 

– Kampen waar uw kind heeft aan deelgenomen én in welke hoedanigheid (kapoen, welp, giver, etc.) 

– Op welke naam we het attest mogen opmaken en rijksregisternummer van de aanvrager (zeker bij gescheiden ouders is dit belangrijk).

Het attest zal u in pdf-vorm worden opgestuurd. Indien u het echter per post wilt, gelieve dit te melden bij uw aanvraag.

Attest van de mutualiteit

Uw ziekenfonds is meer dan gewoon uw ziekteverzekering. Bijna elke mutualiteit betaalt kamp- en lidgelden gedeeltelijk terug tot 18 jarige leeftijd. Enkele ziekenfondsen voorzien deze compensatie ook nog voor oudere leden. Waar moet u hiervoor zijn? Op de site van uw mutualiteit! Scouts & Gidsen Vlaanderen heeft de links per mutualiteit en per regio opgelijst op haar site: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/archief/kampgeld-terugbetaald, neemt u daar zeker eens een kijkje!

Indien u attesten zou hebben die door de groepsleiding moeten ondertekend worden, bezorgt u deze gerust via mail aan groepsleiding@scoutsbrakel.be. Wij vragen om ons dit op digitale wijze door te sturen, omdat wij het dan ook digitaal kunnen invullen, wat veel sneller gaat dan alles met de hand in te moeten vullen.

Scouting op maat

Kinderen verdienen het recht om kind te zijn, om wild te zijn, om plezier te maken en kortom om jong te zijn. Ongeacht afkomst, ras, gender of financiële thuissituatie willen wij dit als scouts voor elk kind mogelijk maken. Om tegemoet te komen aan het laatstgenoemde obstakel, hebben wij met de hulp van Scouts & Gidsen Vlaanderen, het systeem van Scouting op Maat in scouts Brakel-Lierde.

Dit is een soort fonds van waaruit kampen, lidgeld en uniform gedeeltelijk kunnen worden terugbetaald voor kinderen uit gezinnen die het financieel minder gemakkelijk zouden hebben. Let wel: dit fonds wordt gedeeltelijk gefinancierd met eigen middelen, en gedeeltelijk met die van Scouts & Gidsen Vlaanderen, en die zijn voor beide partijen beperkt. Daarom willen wij benadrukken dat dit geen korting is die wij zomaar kunnen uitdelen, maar slechts een steun voor hen voor wie het financiële aspect werkelijk de drempel zou vormen om deel te kunnen nemen aan scouting.

Uitleg Scouts op maat

Behoort u tot die groep?

Neem dan zeker contact op met een van onderstaande werkgroep voor de ‘voorwaarden’. 

E-mailadres = som@scoutsbrakel.be

Uiteraard wordt hierbij volledige discretie verzekerd.