Kampen

Kosten voor paas- en zomerkamp rekenen wij als volgt:

  • 15 euro per persoon per dag voor kamp in een gebouw. Voor een vijfdaags paas- en kapoenenkamp komt dit dus neer op 80 euro per persoon per kamp.
  • 13 euro per persoon per dag voor tentenkamp. Voor een zomerkamp van een week (wouters) of twee weken ((jong)givers) komt die dus neer op respectievelijk 105 of 180 euro per persoon per kamp.
  • Internationale reizen zijn een geval apart. De givers/jin organiseren immers onder het jaar een aantal financiële acties om de kosten hiervan zoveel mogelijk te dekken. Eigen bijdrage is sterk afhankelijk hiervan.
  • Wat betreft overgang, rekenen wij het forfaitaire bedrag van 20 euro voor een weekend.

Dit zijn de prijzen die we afgelopen 5 jaar hebben gehanteerd, vermits we de Scouts voor iedereen betaalbaar willen houden! Echter kunnen we niet garanderen dat deze in de toekomst niet hier en daar wat worden aangepast.

Lidgeld

Het lidgeld dekt de som die wij aan Scouts & Gidsen Vlaanderen jaarlijks overschrijven per lid. Toekomstige indexering buiten beschouwing gelaten, bedraagt dat bedrag 45 euro. Hiervoor worden al onze leden verzekerd tijdens alle activiteiten die wij organiseren. Voor leden die pas in de tweede helft van het scoutsjaar invallen (na 1 maart), bedraagt het lidgeld slechts 20 euro.

Wil zoon/dochter gewoon eens komen proberen? Geen enkel probleem, dan kan die vrijblijvend een vergadering of twee de sfeer op komen opsnuiven, zonder het betalen van dit lidgeld. Meld dit echter van tevoren wel zeker aan zijn takleiding, en geef hen ook enkele contactgegevens mee, voor het onwaarschijnlijke geval dat er iets zou gebeuren!

Lees verder: Groepsadministratie