Binnen onze scouts vinden we het belangrijk dat leiding de kansen krijgt om te groeien in het leiderschap en als persoon. We hechten dan ook heel wat belang aan het volgen van vorming. Vandaar willen wij, Scouts Brakel – Lierde, helpen om de financiële drempel die met vorming gepaard komt, weg te werken. We stimuleren niet enkel leiding, maar komen ook tegemoet aan leden die reeds een animatorcursus willen volgen. 

Hoe gaat dit in zijn werk? 

Stap 1: Volg een vorming. Vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen worden heel wat verschillende vormingen georganiseerd (https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/leiding/vorming), maar ook bij Kazou, Krunsj, etc. is er een groot aanbod. 

Stap 2: Het grootste deel van het inschrijvingsgeld terugvragen bij gemeente Brakel. Dit doe je door een schriftelijk aanvraag in te dienen voor 30 november van het jaar waarin je de vorming hebt gevolgd. In deze aanvraag moeten de volgende gegevens terug te vinden zijn: 

  • Naam, adres en geboortedatum van de deelnemer.
  • Deelname attest van de vorming.
  • Gegevens van de organisatie die de vorming organiseerde. 
  • Bewijs van betaling van de deelname kosten.
  • Rekeningnummer waarop de deelnamepremie teruggestort kan worden. 
  • De mededeling dat je lid/leiding bent van Scouts Brakel.

Indien je niet in Brakel woont, maar toch aanspraak wil doen op deze tegemoetkoming, heb je een bewijs nodig dat je lid bent van Scouts Brakel – Lierde. Contacteer hiervoor gerust de groepsleiding. 

Normaalgezien komt gemeente Brakel tegemoet aan 75% van de gemaakte kosten, met een maximum van 150 per persoon per jaar. 

Stap 3: Wanneer je het grootste deel van het geld teruggekregen hebt van gemeente Brakel, kan je beroep doen op ons om het overige deel te financiëren. Dit kan je doen door een mailtje naar de groepsleiding te sturen met daarin: 

  • Het deelname attest van de vorming 
  • Bewijs van betaling van de deelname kosten alsook bewijs van de terugstorting van gemeente Brakel. 

Voor meer info kan je terecht bij het subsidiereglement van gemeente Brakel (https://www.brakel.be/wp-content/uploads/2020/07/2018-09-03-Subsidieregl…) of bij de groepsleiding.