Info eindejaar

Beste ouders


Nu de laatste activiteiten achter de rug zijn, is het tijd om jullie nog een overzicht te geven van wat de rest van het scoutsjaar nog in petto heeft! De korte versie: Plopsaland, huisbezoeken en de zomerkampen. De lange versies vindt u onder 'Activiteiten'. De middelmatige versie, d.i. de samenvatting van de belangrijkste puntjes, vindt u hier onder. Gelieve de lange versie wel degelijk te raadplegen. Niet alleen omdat we die anders voor niets hebben geschreven, maar ook omdat er effectief belangrijke info in staat die we in onderstaande samenvatting niet vermelden.

- Plopsaland gaat door op zaterdag 23 juni. Inschrijven VÓÓR 1 juli is verplicht (wij moeten 15 werkdagen op voorhand doorgeven met hoeveel we zullen zijn, anders betaalt u de volle pot aan de kassa) en kan door 25 euro over te schrijven op rekeningnummer BE29 2850 3271 1964 met mededeling 'Inschrijving Plopsaland <naam lid>'.
- Eind juni zal de leiding op huisbezoek komen bij de leden van hun tak, om samen met jullie de individuele steekkaarten na te kijken en jullie vragen en bezorgdheden ivm. kamp weg te nemen. Gelieve via groepsleiding@scoutsbrakel.be alvast te laten weten als uw zoon/dochter niet mee gaat, zodat de takleiding niet onnodig langskomt. De takleiding neemt met jullie nog contact over de exacte data.
- Inschrijven voor zomerkamp kan door het inschrijvingsgeld over te maken op BE29 2850 3271 1964 met mededeling 'Inschrijving zomerkamp <naam lid>'. Kampgeld bedraagt dit jaar:

  • 75 euro voor kapoenenkamp
  • 91 euro voor wouterkamp
  • 182 euro voor (jong)giverkamp

- Het wouterkamp gaat van start op de bezoekdag, zaterdag 21 juli. Naar goede gewoonte organiseren wij die dag opnieuw een barbecue, waarvoor het inschrijvingsgeld 10 euro bedraagt. Opnieuw vragen wij met klem om ons hiervan voldoende op voorhand te verwittigen (zodat wij tijdig de gepaste hoeveelheid vlees en groenten kunnen bestellen) door dit bedrag over te schrijven op BE29 2850 3271 1964 met vermelding van aantal volwassenen en aantal kinderen. Vegetarische optie is mogelijk maar moet per mail worden bevestigd! Opgelet: voor deelnemende leden is de prijs reeds in hun kampgeld inbegrepen!
- Daar we opnieuw slechts 5 km van de Franse grens zijn verwijderd, vragen wij opnieuw om een ouderlijke toestemming voor verblijf in het buitenland, die u dient aan te vragen bij uw gemeente.
- Wij zijn altijd op zoek naar enthousiastelingen die ons willen vergezellen op ons voorkamp, in de drie dagen voorafgaand aan het kamp!

Uiteraard is het mogelijk om de verschillende inschrijvingsgelden in één overschrijving te betalen, gelieve gewoon duidelijk te vermelden wat u juist betaalt!
Mocht u nog bijkomende vragen hebben, beantwoorden wij die graag!


Stevige scoutslinker
De groepsleiding