Fiscale aftrekbaarheid voor kampen en weekends kinderen tot 12 jaar

Fiscale aftrekbaarheid voor kampen en weekends kinderen tot 12 jaar

De Vlaamse Regering keurde een besluit goed dat jeugdwerk-initiatieven voor kinderen tot 12 jaar fiscaal aftrekbaar maakt. Dit betekent dat ouders de kosten voor deelname aan jeugdwerkactiviteiten in 2017 op hun belastingsbrief van 2018 kunnen inbrengen. De nodige formulieren hiervoor werden ons recent door het gemeentebestuur bezorgd.

Het paaskamp, zomerkamp en overgang 2017 komen hiervoor in aanmerking.

Ouders die zo een attest willen kunnen dit aanvragen bij onze secretaris Pol Vandenhaute per mail op pol@scoutsbrakel.be of per schrijven naar Pol Vandenhaute, Nieuwpoort 26 9660.Everbeek.

Graag uw aanvraag zo compleet mogelijk:

- Naam, voornaam en geboortedatum kind(eren);

- Kampen waar uw kind heeft aan deelgenomen;

- Op welke naam we het attest mogen opmaken (zeker bij gescheiden ouders is dit belangrijk).

De attesten zullen u dan per post worden bezorgd. Wacht niet tot de laatste dag om dit aan te vragen