Fiscale aftrekbaarheid

Fiscale aftrekbaarheid voor kampen en weekends kinderen tot 14 jaar

De Vlaamse Regering keurde een besluit goed dat jeugdwerk-initiatieven voor kinderen tot 14 jaar fiscaal aftrekbaar maakt. Dit betekent dat ouders de kosten voor 'deelname aan jeugdwerkactiviteiten' op hun belastingsbrief van het volgende jaar kunnen inbrengen. De nodige formulieren hiervoor werden ons recent door het gemeentebestuur bezorgd.

Het overgangsweekend, paaskamp én zomerkamp komen hiervoor in aanmerking.

Ouders die zo een attest willen kunnen dit aanvragen bij onze secretaris Pol Vandenhaute per mail op pol.vandenhaute@telenet.be (gewijzigd!) of per schrijven naar Pol Vandenhaute, Nieuwpoort 26 9660.Everbeek.

Graag uw aanvraag zo compleet mogelijk:

- Naam, voornaam en geboortedatum kind(eren);

- Kampen waar uw kind heeft aan deelgenomen;

- Op welke naam we het attest mogen opmaken (zeker bij gescheiden ouders is dit belangrijk).

Het attest zal u in pdf-vorm worden opgestuurd. Indien u het echter per post wilt, gelieve dit te melden bij uw aanvraag.