Fiscaal attest

Fiscale aftrekbaarheid voor kampen en weekends kinderen tot 14 jaar

De Vlaamse Regering keurde een besluit goed dat jeugdwerk-initiatieven voor kinderen tot 14 jaar (niet 12 jaar zoals in het verleden!) fiscaal aftrekbaar maakt. Dit betekent dat ouders de kosten voor 'deelname aan jeugdwerkactiviteiten' op hun belastingsbrief van het volgende jaar kunnen inbrengen. De nodige formulieren hiervoor werden ons recent door het gemeentebestuur bezorgd.

Het overgangsweekend, paaskamp én zomerkamp komen hiervoor in aanmerking.

Ouders die zo een attest willen kunnen dit aanvragen bij onze secretaris Pol Vandenhaute per mail (pol.vandenhaute@telenet.be of pol@scoutsbrakel.be) of per schrijven naar Pol Vandenhaute, Nieuwpoort 26 9660.Everbeek.

Graag uw aanvraag zo compleet mogelijk:

- Naam, voornaam en geboortedatum kind(eren), wanneer een kind 14 jaar wordt tijdens het kamp, worden de dagen voor de verjaardag in rekening gebracht. 

- Kampen waar uw kind heeft aan deelgenomen én in welke hoedanigheid (kapoen, welp, giver, etc.) 

- Op welke naam we het attest mogen opmaken (zeker bij gescheiden ouders is dit belangrijk).

Het attest zal u in pdf-vorm worden opgestuurd. Indien u het echter per post wilt, gelieve dit te melden bij uw aanvraag.