Info

Scouting: Wat is dat?

Ben je nog geen lid? Dan stellen wij ons hierbij graag even voor...
Scouts Brakel-Lierde is een jeugdbeweging die reeds meer dan 50 jaar actief is en inmiddels meer dan 150 leden telt! Maar wat is nu eigenlijk scouting?

‘Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, 
elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij.
We gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het leven. 
De natuur is onze troef.
We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer.
We spelen een spel dat niet luchtledig is,
in vrije tijd die niet vrijblijvend is.
Met groot plezier en kleine daden komen we op 
voor onze omgeving en voor een kleurrijk Vlaanderen.
Zo dromen we luidop van gelukkige mensen in een rechtvaardige wereld.'

Dit is de missie van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Daarin dromen we luidop van een betere wereld. We zoeken naar een manier van leven waarin we die droom kunnen waarmaken. Scouting is buitenspelen en samenleven. Het laat kinderen en jongeren de kans om individueel en in groep te ontdekken hoe ze zich kunnen inzetten voor elkaar en voor de samenleving.

Hebben we je warm gemaakt? Kom dan gerust eens proberen, volledig vrijblijvend! Voor meer informatie kan je terecht op volgende hulplijnen:

Of mail naar groepsleiding@scoutsbrakel.be, of naar je takleiding, waarvan je de contactgegevens vindt onder het tabblad 'Takken'.

Hopelijk tot één dezer zondagen!


Scouting: Wie?

Heel breed genomen: scouting bestaat voor iedereen! Scouts Brakel-Lierde, echter, is niet bevoegd noch uitgerust om kinderen en jongeren met een handicap op te vangen. Deze kinderen verwijzen wij graag door naar de Akabe Scouts in Zottegem, waar ze dat wel zijn (http://www.scoutszottegem.be/takken/akabe).
Voor de rest zijn dus alle kinderen welkom bij ons, vanaf het eerste leerjaar tot en met het zesde middelbaar en later! Naargelang de leeftijd (het studiejaar) en het geslacht van uw kind, komt het in een bepaalde 'tak' terecht, waarvan onderstaande afbeelding een overzicht geeft:


Scouting: Wat en wanneer?

Een scoutsjaar bestaat hoofdzakelijk uit vier grote delen. Om het jaar voor uw kind(eren) zo goed mogelijk te laten slagen, raden wij deelname aan alle drie sterk aan!

Overgang, het laatste weekend van september (of eerste weekend van oktober)

Het overgangsweekend luidt de officiële start van ons nieuwe jaar in. Op zaterdag zijn zowel oude als nieuwe leden meer dan welkom om mee te komen ravotten, na een vakantie stil te hebben moeten zitten. Blijven slapen mag, wordt aangeraden (wegens superleuk), maar hoeft uiteraard niet. Kinderen die dat nog niet zien zitten kunnen 's avonds worden opgehaald en 's anderendaags weer worden afgezet. Op zondag om 14u00 is er de 'plechtige' overgangsceremonie, waarbij leden overgaan uit hun tak van vorig jaar naar hun tak voor het komende.
Volgens de traditie sluiten we dit weekend dan af met een (gratis) stukje taart en (gratis) kopje koffie, zeker de moeite waard om eens te komen piepen!

Wekelijkse activiteit, zondag van 14u tot 17u

Tijdens de wekelijkse activiteit of vergadering (zoals wij dat soms noemen) komen de leden drie uur lang ravotten onder toeziend oog van hun leiding. Ter tijd en stond brengen zij hen spelenderwijs de scoutstradities bij, om hen te kneden tot een ware scout of gids!
Deze vergaderingen starten het eerste semester na het overgangsweekend en lopen (op gecommuniceerde uitzonderingen na) door tot begin december (ook begin van de blok voor de leiding). We hernemen het jaar opnieuw eind januari/begin februari, en dit tot eind mei (opnieuw begin van de blok), met een onderbreking in de paasvakantie.

Paaskamp, eerste week van de paasvakantie

Het paaskamp is een vijfdaags kamp, waarbij alle leden, jong en oud samen, in een gebouw verblijven. Dit kamp gaat elk jaar door tijdens de eerste week van de paasvakantie, van woensdag op zondag.

Zomerkamp, laatste week/twee weken van juli

Het zomerkamp verschilt van tak tot tak, maar gaat ELK JAAR IN DEZELFDE PERIODE DOOR. Dit wil zeggen dat u, aan de hand van onderstaande informatie, de data van de kampen voor minstens de komende vijf jaren al kan noteren!
- Kapoenen en Wouters gaan op zevendaags zomerkamp in tenten in de Ardennen. Dit gaat steeds door in de laatste volle week van juli, van zaterdag op vrijdag.
- Jonggivers en givers gaan op veertiendaags zomerkamp in tenten in de Ardennen. Dit gaat steeds door in de laatste twee volle weken van juli, van vrijdag op vrijdag.

Uitzonderingen op het ‘normale’ zomerkamp zijn de givers, die om de drie jaar op een internationaal kamp gaan (cf. reis naar Finland, in de zomer van 2016) en de jin die hun carrière als lid ook afsluiten met een internationale reis (cf. reis naar Polen, Finland, Letland en Estland afgelopen zomer).


Scouting: Wakostda?

De kosten voor een basic scoutsjaar bestaan uit: lidgeld, inschrijvingsgeld overgang, paaskamp en zomerkamp, en een uniform. Opgeteld kom je wel aan een behoorlijk bedrag, maar daarvoor bestaan tegemoetkomingen, waarover hieronder meer.

Lidgeld

Het lidgeld dekt de som die wij aan Scouts & Gidsen Vlaanderen jaarlijks overschrijven per lid. Toekomstige indexering buiten beschouwing gelaten, bedraagt dat bedrag 35 euro. Hiervoor worden al onze leden verzekerd tijdens alle activiteiten die wij organiseren. Voor leden die pas in de tweede helft van het scoutsjaar invallen (na één maart), bedraagt het lidgeld nog slechts 20 euro.
Wil zoon/dochter gewoon eens komen proberen? Geen enkel probleem, dan kan die vrijblijvend een vergadering of twee de sfeer op komen snuiven, zonder het betalen van dit lidgeld. Meld dit echter van tevoren wel zeker aan zijn takleiding, en geef hen ook enkele contactgegevens mee, voor het onwaarschijnlijke geval dat er iets zou gebeuren!

Overgang, paaskamp, zomerkamp

Kosten voor paas- en zomerkamp rekenen wij als volgt:
- 15 euro per persoon per dag voor kamp in een gebouw. Voor een vijfdaags paas- en kapoenenkamp komt dit dus neer op 75 euro per persoon per kamp.
- 13 euro per persoon per dag voor tentenkamp. Voor een zomerkamp van een week (wouters) of twee weken ((jong)givers) komt die dus neer op respectievelijk 91 of 182 euro per persoon per kamp.
- Internationale reizen zijn een geval apart. De givers/jin organiseren immers onder het jaar een aantal financiële activiteiten om de kosten hiervan (gedeeltelijk) te dekken. Eigen bijdrage is sterk afhankelijk hiervan.
- Wat betreft overgang, rekenen wij het forfaitaire bedrag van 20 euro voor een weekend.

Dit zijn de prijzen die we afgelopen 5 jaar hebben gehanteerd, vermits we scouts voor iedereen betaalbaar willen houden! Echter kunnen we niet garanderen dat deze in de toekomst niet hier en daar wat worden geïndexeerd.

Uniform

Waaruit bestaat nu dat fameuze ‘scoutsuniform’? Heel kort: het uniform omvat het geheel van scoutshemd (met de ‘verplichte’ kentekens er op genaaid), effen groene broek (dus niet bruin, blauw, paars of oranje!) en de groengele das. Optioneel kan je ook een scouts T-shirt en -pull bestellen. Opgelet kapoenenouders: hoewel een uniform voor kapoentjes zeker niet verboden is, is voor hen enkel een groen broek en das verplicht. Hieronder een tabel van de uniformstukken en hun prijzen, die u bij ons kunt kopen. Dit kan voor en na de vergaderingen op zondag. Vraag naar Febe, Britney, Lieselot of Aicha.  

Voor verdere vragen kan u zich overigens steeds wenden tot uniform@scoutsbrakel.be. Opmerking: hemden kan je vanaf nu bij ons bestellen en de leiding gaat deze halen in de hopper dan. (https://www.hopper.be/).

Tot slot hameren wij er sterk op dat al onze leden ’s zondags naar de vergadering komen in perfect uniform; noem ons conservatief en ouderwets, maar dat is een lange traditie die wij graag in ere zouden houden. De eerste weken zijn we hier doorgaans (door de bestellingstermijn) iets soepeler op, maar vanaf dan mag zoon of dochter zich verwachten aan wekelijkse inspectie!

Attesten van de mutualiteit

Uw ziekenfonds is meer dan gewoon uw ziekteverzekering. Bijna elke mutualiteit betaalt kamp- en lidgelden gedeeltelijk terug tot 18 jarige leeftijd. Enkele ziekenfondsen voorzien deze compensatie ook nog voor oudere leden. Waar moet u hiervoor zijn? Op de site van uw mutualiteit! Scouts & Gidsen Vlaanderen heeft de links per mutualiteit en per regio opgelijst op haar site: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/archief/kampgeld-terugbetaald, neemt u daar zeker eens een kijkje!

Indien u attesten zou hebben die door de groepsleiding moeten ondertekend worden, bezorgt u deze gerust via mail aan groepsleiding@scoutsbrakel.be. Wij vragen om ons dit op digitale wijze door te sturen, omdat wij het dan ook digitaal kunnen invullen, wat veel sneller gaat dan alles met de hand in te moeten vullen.

Fiscaal attest

Fiscale aftrekbaarheid voor kampen en weekends kinderen tot 14 jaar

De Vlaamse Regering keurde een besluit goed dat jeugdwerk-initiatieven voor kinderen tot 14 jaar (niet 12 jaar zoals in het verleden!) fiscaal aftrekbaar maakt. Dit betekent dat ouders de kosten voor 'deelname aan jeugdwerkactiviteiten' op hun belastingsbrief van het volgende jaar kunnen inbrengen. De nodige formulieren hiervoor werden ons recent door het gemeentebestuur bezorgd.

Het overgangsweekend, paaskamp én zomerkamp komen hiervoor in aanmerking.

Ouders die zo een attest willen kunnen dit aanvragen bij onze secretaris Pol Vandenhaute per mail op pol.vandenhaute@telenet.be (gewijzigd!) of per schrijven naar Pol Vandenhaute, Nieuwpoort 26 9660.Everbeek.

Graag uw aanvraag zo compleet mogelijk:

- Naam, voornaam en geboortedatum kind(eren), wanneer een kind 14 jaar wordt tijdens het kamp, worden de dagen voor de verjaardag in rekening gebracht. 

- Kampen waar uw kind heeft aan deelgenomen én in welke hoedanigheid (kapoen, welp, giver, etc.) 

- Op welke naam we het attest mogen opmaken (zeker bij gescheiden ouders is dit belangrijk).

Het attest zal u in pdf-vorm worden opgestuurd. Indien u het echter per post wilt, gelieve dit te melden bij uw aanvraag.

 

  Scouting op maat

  Kinderen verdienen het recht om kind te zijn, om wild te zijn, om plezier te maken en kortom om jong te zijn. Ongeacht afkomst, ras, gender of financiële thuissituatie willen wij dit als scouts voor elk kind mogelijk maken. Om tegemoet te komen aan het laatstgenoemde obstakel, hebben wij met de hulp van Scouts & Gidsen Vlaanderen, het systeem van Scouting op Maat in scouts Brakel-Lierde.

  Dit is een soort fonds van waaruit kampen, lidgeld en uniform gedeeltelijk kunnen worden terugbetaald voor kinderen uit gezinnen die het financieel minder gemakkelijk zouden hebben. Let wel: dit fonds wordt gedeeltelijk gefinancierd met eigen middelen, en gedeeltelijk met die van Scouts & Gidsen Vlaanderen, en die zijn voor beide partijen beperkt. Daarom willen wij benadrukken dat dit geen korting is die wij zomaar kunnen uitdelen, maar slechts een steun voor hen voor wie het financiële aspect werkelijk de drempel zou vormen om deel te kunnen nemen aan scouting.

  Behoort u tot die groep?

  Neem dan zeker contact op met een van onderstaande contactpersonen voor de 'voorwaarden'. 

  Cato Lievens: cato.lievens@hotmail.be of 0497/29 53 92

  Janne Vercruysse: janne.vercruysse@telenet.be of 0483/62 50 09

  Zima Loncke via zimaloncke@gmail.com of 0491/40 45 61 

  Uiteraard wordt hierbij volledige discretie verzekerd.

  Scouting da's durven, vorming da's doen

  Binnen onze scouts vinden we het belangrijk dat leiding de kansen krijgt om te groeien in het leiderschap en als persoon. We hechten dan ook heel wat belang aan het volgen van vorming. Vandaar willen wij, Scouts Brakel - Lierde, helpen om de financiële drempel die met vorming gepaard komt, weg te werken. We stimuleren niet enkel leiding, maar komen ook tegemoet aan leden die reeds een animatorcursus willen volgen. 

  Hoe gaat dit in zijn werk? 

  Stap 1: Volg een vorming. Vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen worden heel wat verschillende vormingen georganiseerd (https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/leiding/vorming), maar ook bij Kazou, Krunsj, etc. is er een groot aanbod. 

  Stap 2: Het grootste deel van het inschrijvingsgeld terugvragen bij gemeente Brakel. Dit doe je door een schriftelijk aanvraag in te dienen voor 30 november van het jaar waarin je de vorming hebt gevolgd. In deze aanvraag moeten de volgende gegevens terug te vinden zijn: 

  • Naam, adres en geboortedatum van de deelnemer.
  • Deelname attest van de vorming.
  • Gegevens van de organisatie die de vorming organiseerde. 
  • Bewijs van betaling van de deelname kosten.
  • Rekeningnummer waarop de deelnamepremie teruggestort kan worden. 
  • De mededeling dat je lid/leiding bent van Scouts Brakel. 

  Indien je niet in Brakel woont, maar toch aanspraak wil doen op deze tegemoetkoming, heb je een bewijs nodig dat je lid bent van Scouts Brakel - Lierde. Contacteer hiervoor gerust de groepsleiding. 

  Normaalgezien komt gemeente Brakel tegemoet aan 75% van de gemaakte kosten, met een maximum van 150 per persoon per jaar. 

  Stap 3: Wanneer je het grootste deel van het geld teruggekregen hebt van gemeente Brakel, kan je beroep doen op ons om het overige deel te financiëren. Dit kan je doen door een mailtje naar de groepsleiding te sturen met daarin: 

  • Het deelname attest van de vorming 
  • Bewijs van betaling van de deelname kosten alsook bewijs van de terugstorting van gemeente Brakel. 

  Voor meer info kan je terecht bij het subsidiereglement van gemeente Brakel (https://www.brakel.be/wp-content/uploads/2020/07/2018-09-03-Subsidieregl...) of bij de groepsleiding.