Facebook

Hier onze meest recente foto's ! 

Omdat veel last minute mededelingen worden gedaan via Facebook, is het interessant ook onze pagina in de gaten te houden: https://www.facebook.com/scoutsbrakel/